Temeljna oblika organiziranja Zveze društev upokojencev Slovenije so društva upokojencev, ki združujejo člane – z nekaj izjemami – po krajevnem principu. DU se povezujejo v Pokrajinske zveze društev upokojencev –  PZDU (Ljubljana z okolico, Južnoprimorska, Severnoprimorska, Gorenjska, Dolenjska, Celjska, Koroška, Šaleška, Zgornja Podravska, Pomurska, Spodnja Podravska, Zasavska in  Posavska PZDU,)  ki so bile ustanovljene kot povezovalni člen med društvi upokojencev in Zvezo društev upokojencev Slovenije kot osrednjo upokojensko organizacijo v državi. PZDU so članice ZDUS, njihovi člani pa DU.

V Zvezo društev upokojencev Slovenije je bilo 2011 vključenih 507 društev upokojencev, ki združujejo 228.405 članov.

V ZDUS deluje 9 komisij (aktualni podatek 31. 12. 2019), v katerih so zbrani naši  nekoč najbolj izpostavljeni strokovnjaki javnega življenja in s svojo participacijo  v organih ZDUS predstavljajo intelektualni potencial krovne organizacije.

Shema ZDUS