Vzajemni posmrtninski sklad (prej Sklad vzajemne samopomoči)

Vzajemna samopomoč je prostovoljna solidarna skupnost članov, ustanovljena z namenom, da se ob smrti izplača posmrtnina. Deluje kot sklad in jo ureja Pravilnik vzajemne samopomoči. Letni prispevek in višino posmrtnine vsako leto določi upravni odbor.

Vanj se lahko vključijo člani društev upokojencev do dopolnjenega 70. leta starosti. Pravica do izplačila posmrtnine pa pripada posameznemu članu po preteku pet letne čakalne dobe od vpisa. Če član društva upokojencev preneha biti član, ne more biti več član samopomoči in nima pravice do vračila vplačanih prispevkov.

Pomembno je, da so člani ob vstopu opozorjeni na to, da mora biti članarina poravnana vsako leto nepretrgoma in da po enem letu neplačila članstvo preneha.

Posmrtnina se lahko izplača najpozneje v enem letu po smrti člana samopomoči. Če po preteku enega leta niso bila predložena dokazila o smrti, ugasne pravica do posmrtnine.

Kontakt:

  • Breda Popek
  • E-naslov: vzajemna@zdus-zveza.si
  • štev.: 01/519 51 45
  • Uradne ure: od ponedeljka do petka od 8.00 – 10.00
  • (Vzajemni posmrtninski sklad): SI56 0400 1004 6626 919 pri banki Nova KBM d.d.