• Uradni naziv projekta: STRONG2GETHER – Nadgradnja odpornosti in prilagodljivosti starejših v postkovidnem obdobju z digitalnim programom vseživljenjskega učenja, ki spodbuja državljansko angažiranost vseh starosti
 • Kratki naziv projekta: STRONG2GETHER
 • Obdobje izvajanja: februar 2022 – april 2024
 • Vodilni partner: APPIS- Associação Paredes pela Inclusão Social (Portugalska)
 • Partnerji (država): Hälsinglands Utbildningsförbund (Švedska), Fundacja Pro Scientia Publica (Poljska), Municipality of Agios Dometios (Ciper), Atermon B.V. (Nizozemska), A & A Emphasys Interactive Solutions Ltd (Ciper), ZDUS – Zveza Društev Upokojencev Slovenije (Slovenija)
 • Projekt financira: Erasmus+, Strateška partnerstva za izobraževanja odraslih, projektna št.: 2021-1-PT01-KA220-ADU-000035326

 

Kratek opis projekta:

Izzivi na področju duševnega zdravja, ki so izbruhnili zaradi ukrepov karantene in socialne distance kot odziv na Covid-19, so izpostavili, da potrebujemo nove tehnologije za zagotovitev povezanosti in vključenosti v digitalni dobi.

Več vidnih organizacij prepoznava večjo ogroženost starejših: npr. platforma »Glas starejših na ravni EU« (AGE EU) ugotavlja, da starejši bolj verjetno razvijejo simptome depresije, ki vodijo v višja tveganja za samomor, v primerjavi z drugimi skupinami prebivalstva; EK ugotavlja, da se je leta 2019 18 % odraslih v Evropi soočalo z osamljenostjo, večina je bila starejših, ki zaradi socialnih in zdravstvenih omejitev naletijo na ovire pri vključevanju v dejavnosti.

Po drugi strani pa Odbor regij EU poudarja pomen vrednosti prostovoljstva za povečanje uspešnosti evropskega gospodarstva, Eurostat pa je poudaril vlogo starejših v družbi in potrebo po premostitvi generacijske vrzeli z razvojem priložnosti za izmenjavo idej.

Ciljne skupine projekta so:

 • Glavna ciljna skupina: Starejši od 60 let, ki so se pred kratkim upokojili, skrbniki, družinski člani starejših
 • Ostale ciljne skupine:
  • Izobraževalci odraslih, socialni delavci, zdravniki, psihologi, gerontologi ipd., ki delajo neposredno s starejšimi.
  • Mladi prostovoljci
  • Skupnost na splošno, mladinske nevladne organizacije, javni organi, izobraževalni centri, študentska društva, visokošolske ustanove itd., kot tudi občine in društva upokojencev.

Cilj projekta:

 • Glavni cilj je obravnava socialnih in zdravstvenih izzivov kot so izolacija, osamljenost, socialna in digitalna izključenost ter težave z duševnim zdravjem.
 • Zasnova, razvoj, pilotni preizkus in ponudba digitalne rešitve v obliki spletne platforme in mobilne aplikacije, ki bo obravnavala socialno in digitalno vključevanje starejših z medgeneracijskim učenjem.
 • Izboljšanje možnosti vseživljenjskega učenja in zmanjševanje stisk prek sistema dvojnega prostovoljstva; mladi bodo nudili podporo starejšim in starejši bodo nudili svoje mentorsko znanje.
 • Premostitev generacijske vrzeli.
 • Spodbujanje aktivnega staranja.

Projekt stremi k:

 • Spodbujanju inovativnih metod in pedagogike, ki jo uporabljajo izobraževalci odraslih.
 • Seznanjanju starejših s procesi modernizacije in digitalizacije.
 • Izboljšanju dostopa, udeležbe in učne uspešnosti za starejše.
 • Olajšanju medgeneracijskega učenja med starejšimi in mlajšimi ter obveščanju o pomenu in prednostih prostovoljstva.
 • Povečanju družbenih aktivnosti, digitalni vključenosti in preprečevanju osamljenosti ter izzive v duševnem zdravju med starejšimi.

Rezultat projekta – Uporabna gradiva

Vabljeni k branju in uporabi praktičnih gradiv kako s primernimi informacijami in usposabljanji  izboljšati digitalno vključenost starejših na njim prijazen način.

S2G Kompetenčni okvir

S2G Prirocnik za izobrazevalce starejših

S2G Didaktične smernice za prostovoljce

Novice in objave:

Letak za izobraževalce

Letak za starejše

Strong2gether_SPLOŠNI LETAK

 

 • Rezultati anket starejših in izobraževalcev starejših izvedenih v mesecu juliju 2022    Anketa
 • V mesecu maju smo v ZDUSu posneli video zgodbe o izobraževanju in vključenosti starejših med epidemijo korone. 
 • Novičnik 1
 • Novicnik 2
 • Novičnik 3
 • Novičnik 4

o   Zgodbi, ki sta jih podelili upokojenki iz koronskih časov, ko je bilo srečavanje v živo ukinjeno čez noč.

https://www.youtube.com/watch?v=gMdmRRVyaa4

o   Zgodbi, izobraževalcev starejših, ki sta se prilagodila koronskim razmeram in usposobila svoje udeležence, da so izobraževanja potekala digitalno:

https://www.youtube.com/watch?v=j12hV_0-ApU

      Kontaktna oseba za projekt: