Uradni naziv projekta: E-oskrba na daljavo

Kratek naziv projekta: E-oskrba

Obdobje izvajanja: 1. 10. 2023 do 30. 6. 2025

Vodilni partner: Telekom Slovenije d.d., Konzorcijski partner: ZDUS

Projekt sofinancira: Ministrstvo za solidarno prihodnost

Kratek opis projekta:

Projekt bo omogočil nadaljevanje prejemanja storitev ter krepitev samostojnosti, varnosti in višjo kakovost življenja osebam, ki so bile vključene v operacijo “E-oskrba na domu” in polnoletnim osebam, ki imajo zaradi posledic bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti, pomanjkanja ali izgube intelektualnih sposobnosti, zmanjšano sposobnost samooskrbe oziroma so starejše od 65 let in bivajo pretežni del dneva same. V luči splošnega pomanjkanja kadra za opravljanje socialnih storitev in storitev dolgotrajne oskrbe na domu bo projekt pripomogel tudi k temu, da bodo osebe lahko dlje časa ostale doma.

Ciljne skupine uporabnikov in pogoji za upravičenost:

Do storitev iz projekta so upravičene osebe, ki so polnoletne, živijo doma in niso vključene v celodnevne oblike institucionalnega varstva ter izpolnjujejo vsaj enega izmed naslednjih pogojev:

  1. osebam je v skladu s predpisi s področja invalidskega in pokojninskega zavarovanja priznana invalidnost ali
  2. osebe v skladu s predpisi s področja invalidskega in pokojninskega zavarovanja prejemajo dodatek za pomoč in postrežbo ali
  3. osebe so zaradi nevroloških oziroma nevromišičnih obolenj ogrožene za padec oziroma so zaradi kognitivnega upada pri demenci izpostavljene različnim neželenim dogodkom v okolju ali
  4. osebe imajo zaradi posledic bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti, pomanjkanja ali izgube intelektualnih sposobnosti omejeno sposobnost samooskrbe in bivajo pretežni del dneva same ali
  5. osebe so stare 65 let ali več in živijo pretežni del dneva same.

Prednost pri vključitvi v projekt “E-oskrba na daljavo” imajo osebe, ki so bile vključene v operacijo “E-oskrba na domu”. Novi uporabniki se vključujejo v projekt po vrstnem redu prispelih vlog do najkasneje dva meseca pred zaključkom projekta oziroma do porabe predvidenih sredstev po predmetnem javnem razpisu.

Podrobnejše informacije glede vključitve v projekt Ministrstva za solidarno prihodnost so na voljo v času uradnih ur vsak delovnik med 9. in 12. uro, s klicem na številko 01 620 54 82 ali prek e-pošte e-oskrba@zdus-zveza.si ali v lokalnem društvu upokojencev.