• Uradni naziv projekta: E-oskrba za varno bivanje na domu
  • Kratki naziv projekta: E-oskrba
  • Obdobje izvajanja: 1. 4. 2022 do 30. 9. 2023
  • Vodilni partner: Telekom Slovenije d.d.
  • Konzorcijski partner: Zveza Društev Upokojencev Slovenije
  • Program sofinancira: Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, Ministrstvo za zdravje

Kratek opis projekta:

Predmet projekta je promocija in sofinanciranje storitev e-oskrbe v podporo samostojnemu in varnemu bivanju na domu za polnoletne osebe, zlasti osebe stare 65 let ali več, pri katerih je zaradi posledic bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti, pomanjkanja ali izgube intelektualnih sposobnosti sposobnost samooskrbe omejena oziroma bivajo pretežni del dneva sami in ne koristijo celodnevnih oblik institucionalne oskrbe.

Storitve e-oskrbe so storitve na daljavo za zagotavljanje samostojnosti in varnosti posameznika v domačem okolju in pripomočki, ki omogočajo izvajanje storitev na daljavo (e-oskrbe).

V okviru projekta se bo zagotovila brezplačna uporaba e-oskrbe za 5.000 upravičencev do E-oskrbe, ki izpolnjujejo zahteve iz javnega razpisa glede upravičenosti.

Upravičenci do e-oskrbe so osebe, ki bodo podpisale pisno izjavo, da:

  • jim je v skladu s predpisi s področja invalidskega in pokojninskega zavarovanja priznana invalidnost ali
  • v skladu s predpisi s področja invalidskega in pokojninskega zavarovanja prejema dodatek za pomoč in postrežbo ali
  • so stari 18 let ali več in je zaradi nevroloških oziroma nevromišičnih obolenj ogrožena za padec oziroma je zaradi kognitivnega upada pri demenci izpostavljena različnim neželenim dogodkom v okolju ali
  • zaradi pridruženih kroničnih nenalezljivih bolezni spadajo v ranljive skupine prebivalstva v primeru zbolevanja za koronavirusno boleznijo ali
  • so stari 65 let ali več in živijo pretežni del dneva sami.

 Uradne ure za informacije vsak delovnik od 8.00-12.00  na številki 051 252 000,

Mail   e-oskrba@zdus-zveza.si