• Uraden naziv projekta: Move your hands for dementia
  • Kratek naziv projekta: MYH4D
  • Obdobje izvajanja: oktober 2020 – september 2022
  • Vodilni partner: ASL TO3 (Italija)
  • Ostali partnerji (država): OCMW Kortrijk (Belgija), Foundation Compassion Alzheimer (Bolgarija), Emphasys Centre (Ciper), University of Peloponnese (Grčija), Pixel (Italija), Zveza društev upokojencev Slovenije (Slovenija) in Instituto Etica Clinica Francisco Valles (Španija).
  • Program sofinancira: Erasmus+, Strateška partnerstva za izobraževanja odraslih, projektna št.: 2020-1-IT02-KA204 079434

Kratek opis projekta:

Move your Hands for Dementia (MYH4D) je projekt, ki podpira izobraževalce odraslih pri krepitvi njihovih kompetenc izobraževanja na temo zdravstvene pismenosti o demenci. To je prvi korak k bolj vključujoči in enakopravni, »demenci prijazni skupnosti«, kjer so osebe z demenco spoštovane. Ciljne skupine projekta so izobraževalci odraslih in starejših, osebe z demenco, družinski in neformalni oskrbovalci, organizatorji izobraževanj in politični odločevalci.

V projektu bomo oblikovali:

  • “Bodi povezan” – Množičen odprt spletni tečaj, ki bo izobraževalcem dal orodja za izboljšanje njihovih kompetenc o zdravstveni pismenosti o demenci. V poštev pridejo tako formalna kot neformalna učna okolja. Spletni tečaj je v slovenskem jeziku dostopen na povezavi: https://www.myh4d.eu/mooc/
  • Dve skupnostni praksi: eno za izobraževalce odraslih, katere namen je, da izobraževalci z osvojenim znanjem izvajajo izobraževanja za osebe z demenco in družinske negovalce; drugo za osebe z demenco in njihove družinske člane, katere namen je, da se ponudijo nasveti in oblike pomoč za soočanje z izzivi demence, in sicer z uporabo podpornih tehnologij, naprav, iger in drugih tehnik. Forum skupnostnih praks je v slovenskem jeziku dostopen na povezavi: https://www.myh4d.eu/cop/index.php
  • Priročnika s smernicami za izobraževalce odraslih in odločevalce politik, katerih cilj je izboljšati trajnostne izobraževalne strategije in politike povezane z demenco.
  • “Bodi povezan” – Množični odprt spletni tečaj, ki bo dal izobraževalcem odraslih orodja za izboljšanje njihovih kompetenc o zdravstveni pismenosti o demenci. V poštev pridejo tako formalna kot neformalna učna okolja.
  • Dve skupnostni praksi: eno za izobraževalce odraslih, katere namen je, da izobraževalci z osvojenim znanjem izvajajo izobraževanja za osebe z demenco in družinske negovalce; drugo za osebe z demenco in njihove družinske člane, katere namen je, da se ponudijo nasveti in oblike pomoč za soočanje z izzivi demence, in sicer z uporabo podpornih tehnologij, naprav, iger in drugih tehnik.

Spletna stran projekta: https://myh4d.pixel-online.org/index.php 

Facebook stran projekta: MYH4D European Project

Letak projekta: MYH4D Letak SL

 

Kontaktni osebi za projekt: 

Dijana Lukić – dijana.lukic@zdus-zveza.si 

Nika Antolašić – tajnistvo@zdus-zveza.si

 

Dokumenti: