Člani in namestniki članov Častnega razsodišča ZDUS:

  • Člani: Sašo Aleksander Piber, Štefan Matvoz in Danica Kurent
  • Namestniki članov: Vanda Hlaj, Cvetka Biderman in Ida Hriberšek