• Uradni naziv projekta: Twisted Tales Educational Toolkit for parent tutoring and intergenerational learning
 • Zvite pravljice za zvite otroke – izobraževalna orodja za starševsko tutorstvo in medgeneracijsko učenje
 • razviti spletno platformo in mobilno aplikacijo;
 • Kratki naziv projekta: TwistedEdu
 • Obdobje izvajanja: 28. 2. 2022 do 27. 2. 2024
 • Vodilni partner: Inštitut za transmedijski dizajn (Slovenija)
 • Partnerji: Bacači Sjenki (Hrvaška), Hajde DA! (Srbija), FLUX (Črna Gora), RIS Raziskovalno izobraževalno središče dvorec Rakičan (Slovenija) in ZDUS (Slovenija)
 • Program sofinancira: Erasmus+, Strateška partnerstva za izobraževanja odraslih, projektna št.: 2021-1-SI01-KA220-ADU-000026810
 • Več na spletni strani: https://twistedtales.tv/sl/
 • Facebook stran: https://www.facebook.com/twistedtales.tv

Kratek opis projekta:

Starši in stari starši preživijo veliko časa s svojimi otroki in vnuki. Obstaja omejeno število spletnih orodij, ki jim bodo pomagala kakovostno in kreativno porabiti čas. Predvsem stari starši nimajo dovolj digitalne pismenosti, da bi lahko uporabili razpoložljiva spletna orodja. Trg je prepoln mobilnih aplikacij, ki podpirajo ustvarjalni proces med strokovnjaki za umetnost in oblikovanje, medtem ko aplikacij, ki bi v lokalnih jezikih podpirale učenje kreativnosti in empatije med otroci in starimi starši, ni.

Splošni cilj projekta:

 • prispevati k neformalnemu in priložnostnemu učenju odraslih, s kulturno in ustvarjalno komponento pomagati mladim generacijam pri pridobivanju veščin in kompetenc, vključno z digitalnimi, ki krepijo njihovo ustvarjalnost in empatijo do ranljivih skupin;
 • prispevek k neformalnemu in priložnostnemu učenju odraslih za pridobivanje novih veščin in kompetenc, vključno z digitalnimi kompetencami;
 • prispevek k socialni vključenosti ranljivih skupin prek umetnosti, s spodbujanjem inovativnosti participativnega in medkulturnega dialoga.

Predvidene aktivnosti:

 • poustvariti in digitalizirati štiri pravljice kot orodje za ustvarjalnost staršev in starih staršev in spodbujanje empatije do starejših med otroki;
 • razviti vadniški paket “Twisted Tales” za starše in stare starše;
 • vzpostaviti spletno razstavo UGC (vsebina, ki jo ustvarijo uporabniki).

Kontaktna oseba za projekt: Dijana Lukić