Statut ZDUS

Zbor članov Zveze društev upokojencev Slovenije, je v skladu z Zakonom o društvih (Zdru-1, Ur. List RS št. 64/2011) na zasedanju dne 15. 12. 2016 in 1. korespondenčni seji dne 20. 2. 2017 sprejel Statut Zveze društev upokojencev Slovenije.

S sprejetjem tega statuta preneha veljati dosedanji Statut ZDUS z dne 30. 9. 2008 in Statut ZDUS, ki ga je Zbor članov sprejel 27. 6. 2013 in se ni uporabljal.

Upravna enota Ljubljana je na zahtevo ZDUS 9. 3. 2017 v register društev vpisala spremembo temeljnega akta.

Status ZDUS