Statut ZDUS

Zbor članov Zveze društev upokojencev Slovenije je na 1. izredni seji, ki je potekala dne 28. 3. 2023 na korespondenčen način sprejel spremembe in dopolnitve ter prečiščeno besedilo Statuta ZDUS. Upravna enota Ljubljana je na zahtevo ZDUS dne 4. 4. 2023 v register društev vpisala spremembo temeljnega akta.

S sprejetjem in registracijo tega statuta preneha veljati dosedanji Statut ZDUS, ki ga je Zbor članov ZDUS sprejel 15. 12. 2016 in 20. 2. 2017.

STATUT_ZDUS_2023