DOKUMENTI ZA MANDATNO OBDOBJE 2023 – 2027

Upravni odbor je izvršilni organ Zbora članov ZDUS. Sestavljajo ga predsednica in podpredsedniki ZDUS, 13 predstavnikov PZDU in en predstavnik ZPPDU ali njihovi pooblaščenci. Predsednica ZDUS je tudi predsednica Upravnega odbora ZDUS. Član Upravnega odbora ZDUS ne more biti hkrati tudi član Nadzornega odbora ZDUS ali Častnega razsodišča ZDUS in tudi ne Nadzornega sveta družbe Delfin Hotel ZDUS, d.o.o. Izola.

Pristojnosti Upravnega odbora ZDUS določa 29. člen Statuta ZDUS, ki je bil sprejet 28. 3. 2023. Upravni odbor ZDUS je za svoje delo odgovoren Zboru članov ZDUS.

Sestava v mandatnem obdobju 2023 – 2027:

 • PREDSEDNICA ZDUS: Zdenka Jan
 • PODPREDSEDNIK ZDUS: Željko Kljajić
 • PODPREDSEDNIK ZDUS: Stanko Kranvogel
 • PZDU CELJE: Jakob Presečnik
 • PZDU DOLENJSKE IN BELE KRAJINE: Cirila Surina Zajc
 • PZDU GORENJSKE: Robert Plavčak
 • PZDU JUŽNE PRIMORSKE: Mirko Miklavčič
 • PZDU KOROŠKE: Alma Kočnik
 • PZDU LJUBLJANA Z OKOLICO: Zvonko Kralj
 • PZDU POMURSKE: Milan Osterc
 • PZDU POSAVJE: Jožef Žnidarič
 • PZDU SEVERNO PRIMORSKE: Zlatko Martin Marušič
 • PZDU SPODNJE PODRAVJE: Viktor Kokol
 • PZDU ŠALEŠKE: Franc Vedenik
 • PZDU ZASAVJE: Drago Kolar
 • PZDU ZGORNJEPODRAVSKE: Franc Slavinec

 

 

DOKUMENTI ZA MANDATNO OBDOBJE 2019 – 2023

DOKUMENTI ZA MANDATNO OBDOBJE 2015 – 2019