Upravni odbor je izvršilni organ zbora članov, ki opravlja vse tekoče in sprotne naloge na podlagi in v mejah sklepov in smernic, sprejetih na zboru članov ter pripravlja predloge sklepov, programov in drugih aktivnosti, za katere je pristojen zbor članov. Sestavlja ga 13 predsednikov pokrajinskih zvez, predseduje pa mu vsakokratni predsednik/ca ZDUS.

Sestavlja ga (trenutno) 16 članov: predsednik, 2 podpredsednici in 13 predstavnikov PZDU:

 • PREDSEDNIK ZDUS: Janez Sušnik
 • PODPREDSEDNICA ZDUS: Vera Pečnik
 • PODPREDSEDNICA ZDUS: Jožica Puhar
 • PZDU CELJE: Zdenka Jan
 • PZDU DOLENJSK IN BELE KRAJINE: Dušan Kraševec
 • PZDU GORENJSKE: Robert Plavčak
 • PZDU JUŽNO PRIMORSKE: Mirko Miklavčič
 • PZDU KOROŠKE: Željko Kljajić
 • PZDU LJUBLJANA Z OKOLICO: Janez Čepljak
 • PZDU POMURJE: Vijola Bertalanič
 • PZDU POSAVJE: Jožef Žnidarič
 • PZDU SEVERNE PRIMORSKE: Zlatko Martin Marušič
 • PZDU SPODNJE PODRAVJE: Viktor Kokol
 • PZDU ŠALEŠKE: Franc Vedenik
 • PZDU ZASAVJE: Milan Mrzlak
 • PZDU ZGORNJE PODRAVJE: Franc Slavinec

 

DOKUMENTI ZA MANDATNO OBDOBJE 2015 – 2019