Nadzorni odbor sestavljajo trije člani in trije namestniki članov.

Le ta opravlja notranji nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem ZDUS ter zlasti ugotavlja, ali to poslovanje poteka v skladu s predpisi in sklepi organov ZDUS.

Člani in namestniki članov Nadzornega odbora ZDUS:

  • Člani: Alojzija Škerjanc, Ivan Vodopivec in Franc Lobnik
  • Namestniki članov: Jožef Tivadar, Jožefa Novak in Barbara Valerija Tori