Nadzorni odbor sestavljajo trije člani in trije namestniki članov.

Le ta opravlja notranji nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem ZDUS ter zlasti ugotavlja, ali to poslovanje poteka v skladu s predpisi in sklepi organov ZDUS.

Člani in namestniki članov Nadzornega odbora ZDUS:

  • Vera Pečnik, Predsednica NO, Barbara Valerija Tori, namestnica predsednice, Rožca Šonc, članica
  • Nadomestni člani: Alojzija Škerjanc,  Karl Drago Bučar, Srečko Lampret