Najvišji organ zveze je zbor članov. Volitve predstavnikov v Zbor članov se opravijo v PZDU na predlog organizacij upokojencev in sicer na podlagi meril, ki jih za vsak volilni Zbor članov sprejme Upravni odbor tako, da vsak predstavnik predstavlja najmanj 5.500 članov upokojenskih organizacij. Delegira se na vsakih 5.000 članov; zadnje volitve predsednika so bile junija 2019.

 

MANDATNO OBDOBJE 2019 – 2023