Revija ZDUS Plus prinaša bralcem take vsebine, ki v drugih medijih  večinoma niso zastopane. Gre za  informacije, ki se dotikajo življenja upokojencev od  novosti s področja ZPIZ,  ZZZS, sprejemanja  pravnih aktov resornih ministrstev (MDDSZ EM, MSP in MZ) do kulturnega,  športno rekreativnega in prostočasnega življenja slovenskih upokojencev. Seveda  se v reviji redno zvrstijo  tudi prispevki znanstveno raziskovalnih vsebin, ki jih pišejo člani našega strokovnega sveta ali Strokovnega tima za razvoj, v katerem sedijo člani, ki so še včeraj vodili mnoga naša velika podjetja, sedeli na čelu inštitutov ali zavodov kot vodilni strokovnjaki, bili ambasadorji slovenske kulture in svoje znanje zdaj prenašajo na ljubiteljsko raven likovnih kolonij, ki jih pripravlja ZDUS, ali pa bili visokošolski in univerzitetni predavatelji, ki s svojih področij v okviru programa vseživljenjskega učenja,  za upokojence pripravljajo različne delavnice.

Revijo soustvarja močna dopisniška mreža, ki beleži utrip vseh trinajstih pokrajinskih zvez, od Lendave do Pirana in od Rateč do  Metlike. Naši dopisniki, pretežno upokojeni novinarji lokalnih medijev, se trudijo slovenskim upokojencem predstaviti najbolj značilne aktivnosti svoje pokrajine, od srečanj z ljudskimi običaji, ter drugimi kulturnimi popestritvami, ki se v slovenskem prostoru močno razlikujejo od občine do občine. Revija izhaja mesečno, praviloma na 32  straneh, razen poleti in pozimi, ko v juliju in avgustu in decembru ter januarju izide kot dvojna številka. Revija je dostopna tudi v  elektronski obliki in sicer na straneh, ki jih pravkar prebirate

Odgovorni urednik Črt Kanoni
tel: 01/62 05 481
e-pošta:

crt.kanoni@zdus-zveza.si 

Naslov uredništva:
ZDUSplus, Kebetova 9, 1000 Ljubljana
tel: 01/519 50 86
e-pošta:

urednistvo@zdus-zveza.si

Aktualna številka

 

 

Arhiv preteklih številk:

 

 

CENIK OGLAŠEVANJA

CENIK ZDUS PLUS 1

CENIK SPLETNA STRAN 22.09.2022