V PRIPRAVI!!!

 

https://www.medgeneracijsko-sozitje.si/

Gospodarsko razstavišče – GR, Dunajska cesta 18, 1000 Ljubljana, Slovenia

Dnevi medgeneracijskega sožitja so namenjeni ne le seniorjem, temveč skupnosti, ki jo predstavniki različnih generacij tvorno dopolnjujejo v družbo kot homogeno enoto.

Promoviramo pozitivno podobo staranja, odpravljamo predsodke in stereotipe o starostnikih, spreminjamo družbeno miselnost ter spodbujamo vključenost in sožitje generacij na najrazličnejših področjih.

Vabimo vas:
— k iskanju rešitev v razpravah o stanovanjski problematiki in stanovanjski mobilnosti: »Skrb za bivalni standard starejših v Sloveniji prinaša boljši bivalni standard mlajšim generacijam.« (Tomaž Banovec, Memorandum ZDUS 2018),
— na kreativne delavnice in na rokodelske razstave v Ustvarjalnem stičišču ZDUS,
— na delavnice s področja okoljevarstva in podnebnih sprememb,
— na petje, ples in igro na Odru sožitja,
— na kulturne prireditve in poseben dogodek Dan ZDUS,
— na razstave medgeneracijskih natečajev in likovne kolonije ZDUS,
— na sejemsko razstavo promocijsko-prodajnega značaja in
— na druženje s predstavniki starejših in mladinskih organizacij iz vse Slovenije.


Dokumenti: