Spoštovani,

leto dni je že minilo od razglasitve epidemije COVID-19. V tem času so nastale številne
publikacije z namenom informiranja kot tudi omilitve in blaženja stiske povezane z
epidemijo.

1. Priporočila za starejše v času epidemije nove virusne bolezni COVID-19
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/
priporocila_za_starejse_v_casu_epidemije_nove_virusne_bolezni_covid19.pdf

2. Prehranski nasveti namenjeni posameznikom in družinam v času nove
virusne bolezni COVID-19
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/prirocnik_koncni_1.pdf

Omejevanje širjenja novega koronavirusa (SARS-CoV-2) nas trenutno vse postavlja pred
številne izzive. Spremembe, ki smo jim priča, bodo lahko vplivale na naše prehranske
navade in način življenja, tudi ko bo epidemija končana. Prehrana je vedenjski dejavnik,
ki ga v tem času lahko koristno spremenimo, če doslej ni podpiral našega zdravja. Tudi z
omejitvami dostopa do določene vrste hrane, finančnimi omejitvami ter slabšimi
kuharskimi veščinami lahko sestavimo zdrave obroke in se bolj redno prehranjujemo.
Situacija, v kateri smo se znašli, ima torej lahko kar nekaj koristnih izidov in priložnosti.
Publikaciji prebivalce spodbujata k temu, da ob upoštevanju priporočil za preprečevanje
prenosa okužbe s koronavirusom ostanejo optimistični in vsaj zmerno telesno dejavni.

Pošiljamo vam povezavi do publikacij, ki jih je pripravil Nacionalni inštitut za javno
zdravje s sodelavci s prošnjo, da jo delite po svojih kanalih informiranja.

Za vašo pomoč se vam iskreno zahvaljujemo.

Z lepimi pozdravi,

Ministrstvo za zdravje

Sektor za varovanje zdravje
Direktorat za javno zdravje,
Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana