Ministrstvo za zdravje je danes organiziralo posvet o predlogu Strategije razvoja zdravstvene dejavnosti na primarni ravni zdravstvenega varstva do leta 2031. Na njem so poleg zainteresirane strokovne javnosti in reprezentativnih interesnih skupin, sodelovali tudi predstavniki Svetovne zdravstvene organizacije.

https://www.gov.si/novice/2024-03-04-o-predlogu-strategije-razvoja-primarnega-zdravstva-s-predstavniki-svetovne-zdravstvene-organizacije/