Objavljamo razpis za organizacijo državnih športnih iger ZDUS 2024 v že standardnih športnih panogah:

  • balinanje,
  • kegljanje,
  • kegljanje s kroglo na vrvici,
  • lov rib s plovcem,
  • pikado,
  • streljanje z zračno puško,
  • šah.

Društva naj svojo prijavo na predpisanem obrazcu posredujejo svoji PZDU, ki zbrane prijave pošlje na karmen.sparovec@zdus-zveza.si do vključno 30. 4. 2024.

Komisija bo organizatorje DŠI 2024 izbrala na seji po preteku razpisa. Izbran bo najboljši ponudnik v skladu z določbami 4. člena Pravil športnih iger ZDUS. DŠI 2024 bodo v skladu z določbami 6. člena Pravil športnih iger ZDUS potekale med 10. septembrom do 20. oktobrom 2024. Organizatorji so rezultate dolžni sporočiti komisiji do konca skladno z 11. členom Pravil v 15 dneh po izvedenem tekmovanju. V danem roku je potrebno predložiti dosežene rezultate z navedbo DU, PZDU ali ZPPDU in poimensko sestavo ekip. Bilten je potrebno poslati tudi vsem udeleženim ekipam na DŠI, PZDU in ZPPDU, ZDUS in delegatu ZDUS. Za ZDUS je potrebno oddati tudi finančno poročilo z obveznimi prilogami (dokazili) v skladu z 11. In 12 členom Pravil.

RazpisI 2024 in Pravilnik

Poročilo DŠI 2024

Prijava za organizatorja DŠI 2024

Finančno poročilo DŠI

Vse PZDU vljudno prosimo, da o razpisu in drugih dokumentih obvestite vsa DU v PZDU.