Ob mednarodnem dnevu boja proti revščini, tudi v Zvezi društev upokojencev Slovenije opozarjamo na  pomen učinkovitosti sistema socialnega varstva, ki nudi podporo in oporo vsem v stiski, še posebej starejših.

Zmanjševanje revščine in spodbujanje solidarnosti zahteva skupen napor države, strokovnjakov ter nevladnih organizacij na področju socialnega varstva, zdravja in izobraževanja. V ZDUS se pridružujemo  pozivu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnopsti pri zavzemanju za  izboljšanje gmotnega položaja vseh ranljivih skupin, lot družba pa se moramo zavzemati za tako smer nadaljnjega  razvoja, ki zagotavlja priložnosti za primerne zaposlitve, dobro plačilo za opravljeno delo, dostop do izobrazbe in znanj, s katerimi se ljudje vključujejo v družbo.

Več