Svet zavoda je sprejel sklep, s katerim je razpisana sredstva za rekreativno, športno in
kulturno dejavnost v skupni višini 300.000 EUR razdelil organizacijam upokojencev v višini
255.000 EUR in invalidskim organizacijam v višini 45.000 EUR, skladno s predlogom
Komisije sveta zavoda za delitev sredstev za rekreativno, športno in kulturno dejavnost
upokojencev.

ZPIZ_Sporočilo za javnost – 11. seja sveta zavoda