Posavska PZDU, Cesta 4. julija 57, 8270 Krško,
telefon: 07/492-50-47; e-mail: pzduposavje@gmail.com
Predsednik: Jožef Žnidarič

Spletna stran: PZDU Posavje