Posebno skrb posvečajo v Pomurski PZDU starejšim Pomurcem nad 69 let na podlagi programa Starejši za starejše, v katerega je vključenih 19 društev Pomurja s 15 koordinatorji. Država in drugi državni organi ki spreminjajo zakone in krčijo pravice in dodatke upokojencem morajo vedeti, da se tudi sami starajo in bodo nekoč potrebovali pomoč drugih- naših prostovoljcev.

PZDU se tvorno vključuje v razprave o pripravi zakonskih predpisov in drugih aktov, urejanju pravic vseh upokojencev s področij sociale, zdravstva, ter pokojninsko invalidskega zavarovanja. Aktivni so tudi na področju kulturnih, športno rekreativnih dejavnosti saj se zavedajo, da na tak način ohranjajo življenjsko kondicijo v tretjem življenjskem obdobju.

V okviru pristojnosti Pomurska PZDU sodeluje tudi z drugimi pokrajinskimi zvezami ter krovno organizacijo pri analiziranju, proučevanju in reševanju vprašanj, ki se nanašajo na upokojence.

Naslov:

Pomurska PZDU Kocljeva 4,  9000 Murska Sobota, telefon 02/524-14-42;

e-mail: ppzdums@t-2.si , osterc.ppzdums@gmail.com

Predsednik: Milan Osterc, Mobi: 031 538 586

 

Zapisnik posvetovanja s Pomurskimi DU z dne 22. 02. 2022