(Glas starejših oseb na ravni Evropske Unije /EU/)

  • https://www.age-platform.eu/
  • AGE Platform Europe je orientirana na populacijo starejšo od 50 let. Združuje  eno ali več organizacij iz držav EU in se  v svojem delovanju odziva na iniciative in pobude Evropske Komisije  /EK/, Evropskega parlamenta /EP/ in mednarodnih organizacij, predvsem    Sodeluje pa tudi z drugimi mednarodnimi organizacijami in pobudami. S strani EK dobiva visok delež finančnih sredstev za svoje delovanje.  Ukvarja se s socio- ekonomskim  položajem starejših oseb, skrbjo za uresničevanje njihovih pravic,  stimuliranjem aktivnega življenja in s preprečevanjem sprejemanja predpisov, ki bi  negativno vplivali na življenje in možnosti starejših oseb. V tem smislu oblikuje in posreduje  svoje pobude in predloge  ter stališča in pripombe  na dokumente, ki so  v razpravi. Iz Slovenije sta članici  Ljubljanska zveza društev upokojencev in ZDUS, ki  polnopravno sodeluje od leta 2016. Nacionalne organizacije  ali nacionalna združenja članic so zastopana v Upravnem svetu.  Junija  2017 je ZDUS za članico sveta imenoval  Jožica Puhar ( Strokovni svet ZDUS)  in Katjo Krivec ( MZU Ljubljana) za namestnico.