Komisija opravlja zlasti naslednje naloge, ki sledijo ciljem in nalogam Statuta ZDUS (7. in 8. člen):

Področje gospodarstva:

 • spremlja delovanje, poslovanje in razvoj Zveze društev upokojencev Slovenije,
 • spremlja razvoj in investicijske načrte Delfin hotela ZDUS d.o.o. Izola in s tem v zvezi pripravlja stališča in mnenja za Upravni odbor ZDUS,
 • spremlja gospodarjenje s sredstvi namenjenimi pokojninski blagajni,
 • spremlja sistemske zakone in strategije, ki zadevajo gmotni položaj upokojencev,
 • pripravlja pripombe na sistemske zakone in strategije ter njihove spremembe in dopolnitve,
 • skrbi za promocijo Diners Club ZDUS kartice,se seznanja z novitetami in poslovanjem s kartico in pridobiva potencialne nove parterje za vezavo ugodnosti na kartico.

Področje turizma:

 • pripravlja smernice za organiziranje izletniške dejavnosti DU, ki bodo skladne z zakonodajo s tega področja,
 • pripravlja ponudbe za meddruštvene izmenjave z obiskom kraja in lokalnih znamenitosti z namenom promocije DU in ustvarjanja medsebojnih povezav.

 

Komisijo sestavljajo:

 • Predsednik komisije: Janez Sušnik
 • Podpredsednik komisije: Milan Brecl
 • Člani komisije: mag. Adolf Zupan, Jožef Kandolf, dr. Janko Čakš
 • Strokovna podpora komisiji:  Karmen Šparovec Terekhov