Komisija za izobraževanje, publiciteto in informatiko

 
Na področju izobraževanja se ukvarja z vseživljenjskim izobraževanjem starejših, na področju publicistike obveščajo s pomočjo medijev domačo in tujo javnost o delu ZDUS.
 
Na področju informatike skrbi za dvig obstoječe IT podpore dejavnosti ZDUS, nadgradnjo stanja na področju skupnih in infrastrukturnih IT zadev, za sodelovanje v državnih in mednarodnih projektih, ki zadevajo starejše in vključujejo uporabo sodobnih IT tehnologij.

Komisijo vodi Alenka Reissner iz Kamnika
Strokovna podpora komisiji: Lara Valič