Predsednik vlade dr. Robert Golob je sprejel predsednico Zveze društev upokojencev Slovenije (ZDUS) Zdenko Jan in nekdanjega predsednika Janeza Sušnika. Spregovorili so o položaju upokojencev v Sloveniji in vladnih ukrepih na tem področju. Ob tem so izpostavili pomen dolgotrajne oskrbe in nadaljevanje projekta E-oskrbe, s katero se lajša težave starejših v domačem okolju. Nadaljevanje projekta omogoča, da E-oskrba ostane brezplačno dostopna za najmanj 5.500 upravičencev od 1. oktobra letos do 30. junija 2025, do uveljavitve pravice do E-oskrbe iz Zakona o dolgotrajni oskrbi.

Strinjali so se o pomembnosti uvedbe instituta zagotovljene vdovske pokojnine; ta bo predvidoma stopil v veljavo s 1. januarjem 2024 in bo zajel približno 10.000 posameznic in posameznikov.

Dotaknili so se tudi uskladitve pokojnin, kar se bo po zagotovilu predsednika vlade dr. Goloba zgodilo februarja prihodnje leto za predvidoma 8,2 %, sredstva za ta namen pa so rezervirana v proračunu.