V okviru statističnih sosvetov je na Statističnem uradu RS začel delovati sosvet za tretje življenjsko obdobje.

Namen delovanja sosveta je razprava o podatkih in kazalnikih vezanih na populacijo starejšo od 65 let.

Vsebinska področja, ki sodijo v območje njegovega delovanja:

  • sodelovanje pri oblikovanju vsebine statističnih raziskovanj z vidika obravnave starejših,
  • seznanjanje z razvojem metodologij povezanih s tem področjem ter spremljanjem sprememb zakonodaje, ki vplivajo na zagotavljanje podatkov o tem delu populacije,
  • obravnavanje vprašanj glede vsebine objavljenih podatkov s področja starejših.

Povezava na strani SURS