Po noveli Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2N) se bo nekaterim vdovam in vdovcem, ki so, oziroma bodo upravičeni do lastne kot tudi vdovske pokojnine, priznala in odmerila zagotovljena vdovska pokojnina.

Več