Na podlagi določb 28. in 29. člena Pravilnika o priznanjih ZDUS z dne 18.4.2018 in
njegovih kasnejših sprememb in dopolnitev, Komisija za kadrovske, organizacijske in
statutarne zadeve začenja postopek za podeljevanje priznanj ZDUS.

Razpis za priznanja ZDUS 2023

Univerzalen obrazec za priznanja