»Osnovni namen predloga zakona o ohranjanju in razvoju rokodelstva je zaščita rokodelskih panog in njenih nosilcev, ohranjanje, prenašanje in razvijanje rokodelskih znanj, spretnosti in veščin ter varstvo nesnovne kulturne dediščine in identitete. Predlog zakona predvideva dodano vrednost za razvoj malega gospodarstva, spodbuja ustanavljanje novih regionalnih rokodelskih centrov in medgeneracijsko povezovanje, obenem pa omogoča tudi nove poklicne možnosti posameznim rokodelcem ter prinaša pozitivne učinke na razvoj turizma. Zakon bo nudil tudi pravno podlago za dodelitev finančnih spodbud za izvajanje dejavnosti na področju rokodelstva. Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je za izvajanje ukrepov na podlagi zakona v proračunu zagotovilo 1,4 milijona evrov za leto 2023 in 1,6 milijona evrov za 2024.«

 Celotno poročilo