ZOPS je danes  izpostavila, da je paciente nujno potrebno opogumiti da se vključijo v pogovor z zdravnikom, medicinsko sestro ali farmacevtom. Boljše poznavanje lastne bolezni lahko pomembno prispeva k varnejšemu zdravljenju, s tem pa tudi hitrejšemu okrevanju.

Obširneje