Spoštovani, pred vami je statistično poročilo za leto 2020. 

 (1) Poročilo bo v kratkem na voljo tudi v elektronski obliki (e-aplikacija) na naši spletni strani. Do slednjega dostopate z uporabniškim imenom in geslom, ki sta vam že bila dodeljena. Zaradi izboljšanja varnosti priporočamo, da si gesla ponastavite in določite vsaj 8-mestno geslo, ki naj vsebuje vsaj eno veliko črko, vsaj eno malo črko in vsaj eno številko. V kolikor poročila ne boste oddali v e-aplikacijo, ga pošljite na ZDUS, Kebetova 9, 1000 Ljubljana. Skrajni rok za oddajo statističnega poročila je 31.1.2021, saj moramo po tem roku pripraviti in oddati letna poročila za financerje.

(2) Poročilo potrebujemo ne glede na to, da se zavedamo, da zaradi epidemije marsikatere dejavnosti v DU niste mogli izvesti. Ravno zato so vaši podatki toliko bolj pomembni, da lahko izmerimo upad dejavnosti zaradi posledic epidemije glede na preteklo leto. Posebej bi želeli opozoriti, da v e-aplikaciji ostajata prejšnji vprašanji 1 in 2 v 15. Poglavju, vendar ju ni potrebno izpolnjevati. Kot priporočilo in nekoliko lažje izpolnjevanje vprašalnika tudi svetujemo, da vpisujete le podatke za dejavnosti, ki ste jih izvedli. To pomeni, če ni bilo dejavnosti, ni potrebno vpisovati nič in se bo avtomatsko štelo, da dejavnosti ni bilo. 

(3) Poročilo na zadnji strani vsebuje osebne podatke funkcionarjev. Skladno z določbami Splošne Uredbe EU o varstvu osebnih podatkov, je potrebno pridobiti soglasja, da se ti podatki sploh lahko vpišejo v poročilo.  S tem namenom imamo za vas pripravljen obrazec, ki ga pridobite od predsednika, tajnika, in blagajnika DU. Pridobljeno privolitev oz. soglasje hrani društvo in ga pošlje tudi na ZDUS. V kolikor posameznik ne odda privolitve (soglasja) društvu, društvo njegovih podatkov ne vpiše v statistično poročilo. Posledično pa bo s tem zelo oteženo medsebojno komuniciranje.

Prenesete si ga lahko na povezavi Statistnični vprašalnik za leto 2020