Tema letošnjega Mednarodnega dneva starejših je »Odpornost starejših v spreminjajočem se svetu.« V tem kontekstu se Združeni narodi osredotočajo na angažiranost starejših žena in opozarjajo na ključno vlogo, ki jo imajo pri ustvarjanju odpornosti naših družb, zlasti v sektorju oskrbe.