Včeraj, 13. aprila,  je podpredsednica ZDUS Jožica Puhar ob prisotnosti Rožce Šonc, operativne vodje programa Starejši za starejše, Vijoli Bertalanič in dr. Beati Akerman, strokovni vodji programa , sprejela delegacijo Inštituta 8. marec, v kateri so bile projektne vodje Maja, Mojca in Tina. Vse navzoče je pozdravila v imenu vodstva zveze, gostje pa so predstavile delo inštituta in povedale, da so se nedolgo nazaj že srečale s predstavniki Sindikata upokojencev in vodstvom Srebrne niti, srečanje z nami  pa je zaokrožilo njihovo spoznavanje problematike starejših in  prizadevanj  za njihov boljši položaj v družbi. Povedale so, da je društvo neprofitno in da vsi v iunštitutu delajo na prosotovljni bazi, sredstva za delo pa dobivajo na podlagi domačih ali tujih razpisov na katere se prijavljajo.

Rožca šonc je predstavila program Starejši za starejše in presenetljivo je, da  ga v inštitutu kar dobo poznajo, prav tako pa poznajo tudi administrativne ovire pri pridobivcanju osebnih podatkov, saj so ti zaradi zakonskih določil še vedno trn spotike pri celostnem pregledu starejših, ki bi lahko potrebovali našo pomoč.

Vijola Bertalanič je predstavila problematiko  bivalnih enot in vzroki, sdaj se take skupnosti pri nas »ne primejo.« Eden od vzrokov, vcsaj po njenem mnenju, tiči v dejstvu, da je težko spremeniti bvivanjske navade, sploh pa v tretjem obdobju življenja, razen če ne gre za skupino oseb, ki jo že vrsto let druži tesno prepletena socialna mreža, znotraj katere vsak vsakega pozna do najmanjših podrobnosti.

Na sestanku, ki je trajal dobro uro, smo se pomudili tudi pri izrazoslovju za starejše. Ne torej »starostnike« kar je zaničevalen izraz za brezoblično skupino starejših, pač pa za pravilno rabo bodisi starejše osebe, ali zgolj starejši.

Ob koncu srečanja smo sprejeli še  stališče do poglabljanja sodelovanja tako, da bi se srečali vsaj dvakrat letno in  družno preleteli problematiko, ki se je nabrala na plečih starejših oseb.