Skupnost socialnih zavodov Slovenije, Amnesty International Slovenije, Sindikat upokojencev Slovenije, Socialna zbornica Slovenije, Društvo Srebrna nit – Združenje za dostojno starost, Združenje Spominčica – Alzheimer Slovenije, Združenje za državljanski nadzor zdravstvenega varstva ZaNas in Zveza društev upokojencev Slovenije ZDUS zaradi številnih pomanjkljivosti, nejasnosti in neodgovorov na številna podana vprašanja ne podpirajo predloga Zakona o dolgotrajni oskrbi v predlagani obliki. Ureditev dolgotrajne oskrbe je nujna, vendar je predlog zakona nedorečen in uporabnikom ne prinaša boljših in dostopnejših storitev. Brez obsežnih popravkov in dopolnitev ga v praksi niti ne bo mogoče izvajati, zato zahtevamo, da se pripombe in amandmaje zgoraj naštetih organizacij vključi v besedilo zakona.

Povezava na Skupnost socialnih zavodov Slovenije