Med najbolj ogrožene prebivalce Slovenije zaradi revščine, zagotovo sodimo upokojenci.  Revščina med starejšimi