Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je poenostavilo vlogo za uveljavljanje pravice do varstvenega dodatka, zato da jih lahko starejše osebe lažje razumejo in izpolnjujejo.

Varstveni dodatek je pravica, ki jih socialno ogroženi lahko koristijo iz sistema socialnega varstva. Namenjen je starejšim osebam, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti zaradi okoliščin, na katere sami ne morejo vplivati. Za pridobitev varstvenega dodatka je treba izpolniti ustrezno vlogo. Oseba lahko s to vlogo hkrati uveljavlja tudi pravico do denarne socialne pomoči. V kolikor oseba želi uveljavljati tudi ostale pravice iz javnih sredstev (subvencija najemnine, otroški dodatek, subvencija vrtca, državna štipendija), mora na center za socialno delo oddati Enotno vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.

Ministrstvo je pripravilo tudi posodobljeno in dopolnjeno zgibanko najpomembnejših pravic v sistemu socialnega varstva. V zgibanki so podani opisi pravic, ki jih starejši lahko uveljavljajo ter kontaktne informacije za podrobnejša pojasnila.

Povezave na ustrezne dokumente: