Z uveljavitvijo novele ZPIZ-2N so nekatere vdove in vdovci pridobili možnosti uveljavljanja zagotovljene vdovske pokojnine. Vloge za priznanje te pravice je zavod začel prejemati že
pred koncem preteklega leta, do sedaj jih je prejel skoraj 9.000. Številni vlagatelji imajo kopico
vprašanj in v pričakovanju čimprejšnje odločitve o vlogi, na zavod naslavljajo vprašanja o razlogih, zaradi katerih zavod še ni izdal odločbe.

Več o tem