Predsednica ZDUS Zdenka Jan in podpredsednik Stanko Kranvogel, sta včeraj v prostorih Zveze sprejela vodstvo gibanja Svoboda Seniorji. Razen predsednika Bojana Čebele, (mimogrede, tudi naš podpredsednik Željko Kljajić se srečanja ni mogel udeležiti zaradi posledic neurja in posledično poplavljenih cest na Koroškem) so  se srečanja udeležili generalni sekretar Vojko Adamič ter podpredsedniki,  Franc Rožman, Miro Mlakar in Zdenka Marija Kovač.

Po uvodnih pozdravnih  besedah  je  pogovor stekel v smeri reševanja najbolj perečih tem, ki tarejo slovenske upokojence.  Pokojnine in usklajevanje le teh, Zakon o dolgotrajni oskrbi , E -Oskrba na domu in zvišanje oskrbnin v institucionalnem varstvu.

Predsednica Zdenka Jan je navzoče seznanila s programom Starejši za starejše, ki ga gostje niso poznali. Omenila je naša pričakovanja v zvezi z ZDO-sk1, saj je prejšnja predloga zakona  predvidela naše prostovoljke v vlogi oskrbovalcev, sprejeti zakon pa jih je izključil iz te vloge?!

Vsi navzoči so izrazili željo in pripravljenost sodelovanja v prihodnje,  predsednica pa je ob koncu srečanja še izrazila pripravljenost in željo ZDUS, da aktivneje poseže v pripravo pokojninske in zdravstvene zakonodaje.