Spoštovani predsedniki PZDU in DU!

V zadnjem času na ZDUS prejemamo vrsto vprašanj v zvezi z odpravo nesorazmerij pri upokojevanju  po ZPIZ 1 in ZPIZ 2. Večina vprašanj se nanaša  na odpravo »krivičnega« 57, 5 % odmernega dohodka v odnosu do   povečanega, kar je vsekakor zasluga ZDUS od leta 2017 dalje. Večina vprašanj se nanaša na upokojevcanje moških, češ, da so bili diskriminirani in v neenakem položaju kot so upokojenci, ki so se upokojili v zadnjem letu. In še naprej, pravično bi bilo, da se vsem, ki so bili upokojeni po enakem zakonu.

Za odgovor smo zaprosili sprva ZPIZ, kjer so nam pojasnili, da so le izvajalci Zakonskih predpisov inb naša vprašanja za pojasnili posredovali na Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve ter enake možnosti, ki nam je odgovorilo tako, kot lahko preberete v priloženem dokumentu.

Prosimo vas, da z odgovorom seznanite kar najširši krog vaših članov in vsa tista društva, ki še nimajo elektronskih naslovov.

Več vsebine