Evropski parlament, Svet in Komisija so 17. novembra 2017 na socialnem vrhu za pravična delovna mesta v Göteborgu razglasili evropski steber socialnih pravic (ESSP). 7. maja 2021 na socialnem vrhu v Portu so podpisali akcijski načrt za ESSP ter določili glavne cilje, ki morajo biti doseženi na ravni EU do leta 2030.

UMAR je avgusta 2021 objavil publikacijo Evropski steber socialnih pravic, Slovenija 2000–2020, ki pomeni pripravo in podlago za strategije.