V ZDUS smo pripravili prečiščene amandmaje k predlogu ZDO.