Z ministrsva za okolje energijo in podnebje smo pravkar prejeli odgovor na naše prostestno pismo glede morebitne ukinitve brezplačnih voženj za upokojence. Takole so zapisali:

MOPE Kabinet <kabinet.mope@gov.si>
crt.kanoni@zdus-zveza.si

Spoštovani,

omenjeno tematiko pozorno in z vso resnostjo ter odgovornostjo spremljamo. V luči razumevanja tematike bi želeli poudariti, da po pregledu posnetka z g. Vrčkom, vodjo sektorja za javni potniški promet, ta ni izjavil, da “Upokojenci te karte izkoristijo, kolikor jo lahko, se peljejo tudi po 5x na dan, samo da se peljejo in pol pride do gneče”, pač pa nekdo drug, če smo prav poslušali prispevek na Valu 202, eden od voznikov avtobusa (Val 202 • Aktualno 202 • Zaradi brezplačnih vozovnic gneča na medkrajevnih avtobusih (rtvslo.si)).

Izjavo, da bi lahko nekaterim imetnikom brezplačnih vozovnic začeli zaračunavati uporabo javnega potniškega prometa, je treba razumeti tudi v kontekstu sprejemanja proračuna in poplav ter tudi ukrepov, s katerimi bi zmanjšali gnečo na najbolj obremenjenih (predvsem avtobusnih) linijah. Seveda, če ne bi zadoščali ukrepi, ki jih že izvajamo (uvedba dodatnih linij in dodatna vozila) in morebitna uvedba rezervacij na nekaterih linijah ter uporaba javnega potniškega prometa izven konic. Tematika pa je večplastna. Dnevno namreč dobivamo tudi pritožbe, da dijaki, študentje in zaposleni v konicah ne morejo na avtobuse, ki so prezasedeni, ker so na njih v velikem številu imetniki brezplačnih vozovnic. Posledica je, da čakajo nekaj ur na prost sedež v avtobusu ali pa na koncu sploh ne morejo tisti dan na želeno lokacijo (šolo ali fakulteto) oz. jih morajo nato voziti starši z osebnim avtom. Zato iščemo dodatne rešitve, da ta problem rešimo.

Glede uvajanja dodatnih linij in dodatnih vozil je treba poudariti, da smo za zagotovitev dovolj kapacitet na najbolj obremenjenih linijah v letu 2022 odobrili povečanje obsega izvajanja medkrajevnega avtobusnega javnega potniškega prometa za približno 5 milijonov avtobusnih kilometrov.

Ne glede na vse pa je ministru Bojanu Kumru včeraj uspelo ohraniti oziroma celo pridobiti dodatna finančna sredstva, ki bodo omogočila, da bodo upokojenci še naprej imeli brezplačne vozovnice za javni potniški promet.

S spoštovanjem,

REPUBLIKA SLOVENIJA

Ministrstvo za okolje podnebje in energijo

KABINET MINISTRA

Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana

T: 01 478 8200

kabinet.mope@gov.si

www.mope.gov.si