ZDUS prejela verifikacijsko listino za program Starejši za starejše
Socialna zbornica Slovenije, osrednje strokovno združenje na področju socialnega varstva je včeraj in danes v Grand Hotelu Bernardin v Portorožu, organizirala tradicionalni, letni dogodek,  XXIX. Dneve Socialne zbornice Slovenije, z naslovom »Krepitev moči zaposlenih na področju socialnega varstva«.
Tema letošnjega dogodka je bila usmerjena v  krepitev moči strokovnih delavcev, sodelavcev in vodij, ki delujejo na področju socialnega varstva, saj je v času, ko se številni zavodi in organizacije soočajo z visoko fluktuacijo zaposlenih, pomanjkanjem kadra in vključevanjem mladih na trg dela, ki pogosto nimajo zagotovljene podpore mentorjev oz. sistematičnega uvajanja v delovni proces, nujno potrebno obstoječemu kadru nuditi potrebno podporo, da bi lahko še naprej ponujal kvalitetne storitve in izvajal uspešne socialnovarstvene programe.Predsednica ZDUS Zdenka Jan je bila med  vabljenimi in v tem svojstvu je tudi nagovorila vse prisotne. Njen govor lahko preberete tukaj