Na gradu Kromberk pri Novi Gorici je konec meseca maja potekala mednarodna problemska konferenca, ki jo je pripravil Območni odbor društva DUPOS iz Nove Gorice v sodelovanju s pokrajinskim odborom ANAP- Gorizia (Italija) delujoč v okviru obrtniškega zborničnega sistema Confartigianato za goriško pokrajino v Italiji. Konferenco je odprla predsednica  Območnega odbora DUPOS za Novo Gorico, Darinka Marinič, za njo pa sta navzoče pozdravila še župana MO Nova gorica Klemen Miklavič in župan občine Šempeter – Vrtojba, Milan Turk.

Ideja o konferenci se je porodila pred približno štirimi leti, ko so v vodstvih baznih organizacij izrazili morebitno idejo o tesnejšem sodelovanju. Na konferencah želijo opozoriti zlasti pristojne državne organe na pereče probleme socialne narave pa tudi širšo javnost na zavedanje družbene koristnosti delovanja obrtnikov ali podjetnikov v času njihove poslovne aktivnosti,kar bi nedvomno izb oljšalo položaj vseh upokojencev, ne le članov DUPOS. Skozi teh nekaj let medsebojnega povezovanja so prepoznali ključna izhodišča ki bistveno vplivajo na življenje. Ocenili so, da v okviru svojih dejavnosti zmorejo sprotno proučiti sleherno področje v okviru razpoložljivega časa in podajo svoje videnje kaj povzroča pri upokojencih težave ter spodbudijo ustrezne strokovne institucije in poiščejo rešitve za odpravo anomalij. Ena od ugotovitev je bila, da se pogosto s podobnimi težavami kot njihovo članstvo, srečujejo tudi drugio upokojenci v obeh državah. Bržčas pa tudi na ravni celotne EU, a ker ni tesnejših stikov, temu težko pritrdijo.

Konferenca je razprla široko paleto težav. Od dostopnosti do osebnih podatkov v primeru smrti posameznega podjetnika, skrbi za socialnbi položaj upokojernega obrtnika ali podjetnika do njegove smrti, do ciljev ki morajo biti jasni, namreč, da ima vsak upokojenec pravico preživeti zadnje obdobje svojega življenja kot spoštovana oseba v okviru institucionalnega zavoda, če nima pogojev za bivanje med svojci.

Konference so se udeležili visoki predstavniki obeh organizacij tako iz Slovenije kot tudi Italije, pa tudi predstavniki lokalnih skupnosti. Nekaj citatov iz uradnega dela konference.

– Današnje stanje ekonomije podjetništva v Sloveniji je na visoki ravni. Vaše poslanstvo je izpolnjeno s tem, da ste svoje vajeti predali v roke vašim naslednikom, ki nadaljujejo začeto delo. Podjetniki ste posebna sorta ljudi. Ponosni, ne iščete pomoči, čeprav na stara leta ta pride še kako prav, Bodisi s strani države, ali pa jo iščejo od vas drugi. (Milan Turk)

– V času Covida so se morali starejši naučiti rabe digiotalne tehnologije, če so želeli ohraniti stike s oprijatelji in sorodniki, pogosto pa tudi z zdravstvenimi ustanovami. V tem dramatičnem času je ANAP razvil nekaj pobud, še posebej t.i. Pronto, ti ascolto (Halo, poslušam te) psihološko pomoč namenjeno starejšim, izdelali pa smotudi vrsto kratkih video sporočil, ki so vidni na svetovnem spletu, vse pa z namenom, da starejše opozorijo na številne spletne goljufije in da povečajo njihovo varnost pri osvajanju novih tehnologij (Teresa Bortolin, predsednica ANAP – Gorizia)

– V času najhujše zaostritve smo znali poiskati pota do pomoči potrebnim. Tu se je izkazal naš program Starejši za starejše. Sicer pa je glavna naloga krovne organizacije skrb za gmotni položaj upokojenca, zdravstvo in sociala, država pa je tista, ki mora in zmore poskrbeti za vsakega upokojenca. V našem interesu je, da se krepi gospodarstvo, saj brez močnega gospodarstva ni priliva v pokojninsko blagajno. (Janez Sušnik, predsednik ZDUS)

– Vesela sem, da ste tako aktivno angažirani ob meji. V ZDUS veliko vlagamo v medgeneracijsko sodelovanje. V času predsedovanja naše države Svetu EU smo z Age in Ministrstvom za delo pripravili odmevno konferenco o odrivanju starejših na rob družbe. Naš moto je Vseživljenjski pristop! Tudi pri nas se soočamo s togostjo zakona o varstvu osebnih podatkov, ampak interpretacije zakona so odvisne od uradnikov. Nekateri so togi, drugi pa manj… (Jožica Puhar, nekdanja ministrica, diplomatka, podpredsednica ZDUS)

– Večina upokojencev se zmore soočati s socialnimi problemi ob pomoči sindikatov in različnih strokovnih služb, medtem ko upokojeni obrtniki in mali podjetniki take podpore nimamo, niti ne obstaja znotraj stanovskih povezav. Kakor ve in zna, se mora znajti v labirintu nečloveških okoliščin na način, kot se je sicer znašel v času aktivnega poslovanja. Pa še to. V primeru njegove smrti za to izve praviloma ozek krog ljudi. Vsa njegova zgodovina je pozabljena, saj nimamo sistema za beleženje in arhiviranje za objavo pri pripravi dostojnega zadnjega slovesa, društvo pa nima pooblastil, da bi zbiralo osebne podatke o nekom. (Jože Eleršič, predsednik DUPOS)

O pomenu tokratne konference priča tudi udeležba gostov, govorcev. UdeležIli so se je, poleg že omenjenih, deželni predsednik Furlanije – Julijske krajine Graziano Tilatti, župan Italijanske Gorice Rodolfo Ziberna, Goriški pokrajinski predsednik Ariano Medeot, Guido Celaschi, v funkciji predstavnika italijanskih upokojencev, predsednik Obrtno – podjetniške zbornice Slovenije Branko Meh in številni vidni predstavniki gospodarstva – obrti in podjetništva iz obeh strani meje. Ker pa je dogodek potekal v čudovitem ambientu gradu Kromberk, je po konferenci sledilo še daljše neformalno srečanje udeležencev s pokušino pršuta in izbranih sort vina, lokalnega vinorodnega okoliša.

Besedilo in foto, Črt Kanoni