Na  zadnji  seji Komisije za zdravstvo in socialno varstvo / KZSV / smo sprejeli sklep, da bo ZDUS obvestila upokojence o prejemu odločb s strani ZZZS, da so obvezno zavarovani za Dolgotrajno oskrbo, da ne bodo presenečeni za kakšne odločbe gre. ZZZS jih mora izdati po uradni dolžnosti!

Več v sporočilu za javnost:

https://www.zzzs.si/novica/zzzs-bo-od-novembra-dalje-obvestil-vse-zavarovane-osebe-o-izpolnjevanju-pogojev-za-pridobitev-lastnosti-zavarovane-osebe-v-obveznem-zavarovanju-za-dolgotrajno-oskrbo/