Nekaj svežih podatkov

Od 57.557 starejših vključenih v program v letu 2019, jih je 20.833 prejelo eno od 76.000 oblik pomoči ali vrste storitev, kar predstavlja 86%. Potrebe po pomoči pa gredo v številke s tremi ali štirimi ničlami. Od dostave humanitarnih paketov, dostave toplih obrokov, nakupa živil v trgovinah, hišnih opravilih, prevozov k zdravniku ali v lekarno, najštevilčnejša in najbolj pomembna pomoč pa je 32.100 druženj in spremstev, ki so jih opravili ali organizirali prostovoljci društev upokojencev, ki so vključeni v program.

 V  času  od 1.1.020 do vključno 19.11.020, smo opravili :

 • 65.616   obiskov
 • 32.540  izvedli in organizirali pomoči in storitev za
 • 9.585 oseb s pomočjo, kar je povprečno 3,4 pomoči na uporabnika

V času od  13.3. do 30.5. 020 v času karantene, ko so bili omejeni fizični obiski, je bilo :

 • 40.000 telefonskih pogovorov , SMS sporočil in ZOOM kontaktov,
 • 24.300 izdelanih zaščitnih mask, 1200 obiskov,1875 dostavljenih paketov
 • 680 dostavljenih obrokov donirane hrane in odkrili
 • 120 novih starejših potrebnih pomoči.

Te storitve in pomoči niso vključene niti med  število obiskov niti med organizirane oblike pomoči programa SzS.

V času od 1.6.po preklicu epidemije  do 30.10. 2020 smo opravili: 

 • 26.000 obiskov pri 19.600 osebah
 • 17.000 organiziranih pomoči  in storitev za
 • 3.460 oseb s pomočjo ,kar je 4,9 pomoči na uporabnika
 • 1.281 telefonskih pogovorov, 870 druženj in sprehodov, 244 prevozov, 291

dostav iz trgovine, 491 dostave humanitarnih paketov in drugo in še

od 1. 11.. do 19. 11. 2020  to je termin poročanja podatkov na NIJZ za ugotavljanje pomoči osebam prizadetim zaradi Covid-19 smo opravili še :

 • 616 obiskov pri 539 osebah
 • 540 telefonskih klicev, SMS sporočil ,video klicev
 • 14 prevozov,
 • 11 dostav iz trgovine,
 • 20 dostav humanitarnih paketov in drugo.

Torej, skupaj v času od 1.6. do 19.11.2020:

 • 26.616 obiskov pri 20.139 osebah, 17.540 pomoči za 3.999 oseb, 1.821 telefonskih klicev, 870 druženj in sprehodov, 258 prevozov, 302 dostave iz trgovine, 511 dostav humanitarnih paketov in drugih pomoči.

Poleg vsega navedenega, prostovoljci opravljajo obiske in vzdržujejo stike s stanovalci domov za starejše, še posebej s tistimi, ki so jim prostovoljci pomagali pri zagotovitvi domskega varstva, kljub temu, da teh aktivnosti ne beležijo kot pomoč ali storitev programa Starejši za starejše.