Bivalna kultura starejših

Za Slovenijo je značilno pomanjkanje raznovrstnosti nastanitev za bivanje starejših. Zaradi tega želi ZDUS promovirati tudi alternativne oblike bivanja starejših, ki lahko povečajo nabor možnosti bivanja v starosti. Ena izmed takih oblik je tudi sobivanje starejših, ki ga v ZDUS-u opredeljujemo kot skupno življenje v stanovanjski skupini, v kateri živita najmanj dva starejša (ki nista nujno v partnerski zvezi). Stanovanjska skupina je lahko formalizirana in spoštuje normative, ki veljajo tudi za gospodinjske skupine, lahko pa je organizirana neformalno in sicer na podoben način kot so organizirane neformalne stanovanjske skupine študentov. Bistvo stanovanjske skupine starejših pa mora biti delitev stroškov bivanja, medsebojna pomoč pri vsakdanjih opravilih, druženje in premagovanje osamljenosti, širitev socialne mreže, nove življenjske izkušnje itd.

Področja svetovanja

  • informacije o oskrbi na domu (Zavod za oskrbo na domu in drugi ponudniki, teleoskrba),
  • razpoložljivost mest v domovih za starejše,
  • ponudba namenskih stanovanj za starejše,
  • ponudba oskrbovanih stanovanj,
  • informacija o možnostih menjave stanovanj,
  • informacije o rentnem odkupu,
  • svetovanje o manjših hišnih adaptacijah in popravilih,
  • sobivanje starejših,
  • informacije o aktivnostih društev upokojencev, projektu Starejši za starejše, dnevni centri aktivnosti za starejše in druge podobne aktivnosti za starejše.

Za promocijo takšnih idej in informiranje in svetovanje starejšim na stanovanjskem področju je ZDUS ustanovil svetovalnico za izboljšanje bivanja starejših. Ta nudi podporo starejšim pri iskanju najboljše rešitve glede bivanja v starosti, upoštevajoč njihove individualne potrebe in okoliščine, najrazličnejše informacije in nasvete od tega, kako prilagoditi dom, da lahko starejši ostane čim dlje neodvisen na svojem domu do informacij o razpoložljivih mestih v domovih za starejše. Ena od pomembnejših nalog svetovalnice je osveščanje javnosti o alternativnih oblikah bivanja za starejše in spodbujanje k bolj fleksibilnemu urejanju bivanja v tretjem življenjskem obdobju. Svetovalnica izvajala tudi predstavitve primerov dobrih praks alternativnih bivalnih oblik iz tujine, okrogle mize, predavanja in delavnice, evidentira potencialne interesente za alternativne oblike bivanja itd.

Zveza društev upokojencev Slovenije ima tudi svojo stanovanjsko komisijo, ki se ukvarja s stanovanjskimi vprašanji starejših na nacionalnem nivoju. Komisija se srečuje po potrebi, nekajkrat na leto in vsebinsko obravnava predvsem stanovanjsko politiko (npr. Nacionalnim stanovanjski program, predviden davek na nepremičnine, razpise za neprofitna stanovanja ipd.) in vsa vprašanja povezana z delovanje Nepremičninskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja.