Zgornjepodravska PZDU, 2000 Maribor, Slomškov trg 5
tel: 02/251-08-91; e-mail: zgornjepodravska.p.z.d.u@siol.net
Predsednik: Franc Slavinec

 

Zapisnik posvetovanja z DU Zgornjepodravske PZDU z dne 10. 02. 2022