Spodnjepodravska PZDU, 2250 Ptuj, Čučkova 1
tel: 02/772-88-61; e-mail: pzduptuj@siol.net
Predsednik: Viktor Kokol

Zapisnik posvetovanja z DU  PZDU Spodnje Podravje z dne 25. 02. 2022