Severnoprimorska PZDU, 5000 Nova Gorica, Erjavčeva 35

Telefon: 05/302-55-13

Predsednik: Zlatko Martin Marušič

E-pošta:  pzduspn.gorica@gmail.com

Spletna stran: https://pzdusp.wordpress.com

 

Zapisnik posvetovanja z DU S. Primorske PZDU z dne 16. 02. 2022