Severnoprimorska PZDU, 5000 Nova Gorica, Erjavčeva 35

Telefon: 05/302-55-13

Predsednik: Zlatko Martin Marušič

E-pošta:  pzduspn.gorica@gmail.com

Spletna stran: https://pzdusp.wordpress.com