PZDU Dolenjska in Bele krajine,  Čitalniška 1, 8000 Novo mesto
telefon: 07/337-74-50; e-mail:  pzdu-dolenjske@t-2.net

Predsednik: Cirila Surina Zajc

E- pošta: cirila.zajc@trins.si

Zapisnik posvetovanja z DU PZDU Dolenjske in Bele krajine z dne 31. 01. 2022

Spletna stran: http://pzdudolenjskeinbelekrajine.si